Organizing Committee Members - Smart Materials 2019

Norbert Schwarzer

Norbert Schwarzer

Prof
Saxionian Institute of Surface Mechanics SIO
Germany

BiographyResearch Area

Yongmei Zheng

Yongmei Zheng

Prof
Beihang University (BUAA)
China

BiographyResearch Area

Shin’ichi Nakatsuji

Shin’ichi Nakatsuji

Prof
University of Hyogo
Japan

BiographyResearch Area

Nick Bierwisch

Nick Bierwisch

Dr
Saxionian Institute of Surface Mechanics SIO
Germany

BiographyResearch Area